หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง 2 Day

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง 2 Day

DAY 1

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)

- พัฒนาทักษะการประสานงานผ่านเกมส์ (Coordination through games)

- กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้ ( เข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้น) โดย Beer Game

DAY 2

- การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

- เทคนิคการบริหารงานสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

- การบริหารงานสินค้าคงคลังด้วย EXCEL

- เทคนิคการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Stock Count Techinuge)

Visitors: 99,407