หัวข้อ การขนส่งทางทะเล ( SEAFREIGHT )

หัวข้อ การขนส่งทางทะเล ( SEAFREIGHT )
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรู้ขั้นตอนการขนส่งทางเรือ เอกสารที่ต้องใช้ กฎหมายรับขนของทางทะเล การขนส่งสินค้าอันตราย

อบรม  19, 25, 26 พ.ย. และ 2, 3 ธ.ค. 66
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

  หัวข้อ 4

เนื้อหาการอบรม :
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์
2. โครงสร้างของการตลาดบริการขนส่งแบบประจำเส้นทาง ( LINER SERVICE )
3. โครงสร้างของการตลาดบริการขนส่งแบบเรือจร ( TRAMP SERVICE ) และการเช่าเหมาเรือ
4. เอกสารการขนส่งทางทะเล
5. กฎหมายรับขนของทางทะเล
6. การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ ทางบกและทางทะเล
7. Container Vessel Routing Service

ค่าอบรม 5,200 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 78,433