หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ

เนื่องจากการขนย้ายสินค้าโครงการ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยในการปฏิบัติการ ผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการขนย้ายสินค้าด้วยโหมดการขนส่งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก เพราะการปฏิบัติการขนย้ายสินค้าโครงการที่ประสบความสำเร็จ มักจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาโซลูชั่นการขนส่งที่ดีที่สุด

หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ รุ่นที่ 5
จัดอบรมรมรอบต่อไป ปี 2566
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.


หัวข้ออบรม :
- ภาพรวมของการขนส่งสินค้า /ความแตกต่าง ของ Project Cargo และ General Cargo
- เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ Project Cargo
- พิธีการศุลกากรและการขออนุญาตในการขนส่ง
- การวางแผนในการขนย้ายงาน Project Cargo
- รูปแบบและขบวนการขนส่ง การขนส่ง ทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ
- เครื่องมือที่ใช้ในการการขนส่งและเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
- การปฏิบัติการ บรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
- หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน Project Cargo สำหรับ Importer & Logistics Service Providers
- Case Study
- Workshop

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :
ผู้นำเข้า-ส่งออก ที่มีการขนย้ายสินค้าโครงการและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าพิเศษ Project Cargo
- Logistics Service Providers
- Freight Forwards
- Customs Broker
- Transporter
- Importer&Exporter

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อสำหรับสินค้าพิเศษ Project Cargo
- Project Sales Manager
- Project Sales Executive/Sales Executive
- Project Manager
- Project Co-coordinator
- Customs Service Supervisor
- Job Site Coordinator

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าพิเศษ Project Cargo
Importer & Exporter เช่น
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial)
- กลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas)
- กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Infrastructure)
- กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Power)
- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical)
- กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่ และโลหะ (Mining and Metals)
- กลุ่มธุรกิจน้ำ (Water)

ค่าอบรม : 30,000.-
( ราคานี้ยังไม่รวม VAT7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)
** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และขนมทานเล่นช่วงพัก

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย ...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260


Visitors: 78,466