หลักสูตร LOGISTICS OF THINGS

หลักสูตร LOGISTICS OF THINGS
อบรมวันที่ 14, 21, 28 ก.ย. 65
เวลา 09.00 - 16.00 น.

เมื่อกระแสของ Disruptive บีบคั้น ผลักดันโลจิสติกส์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ควรรับมืออย่างไรกับการถาโถมของโลกออนไลน์และดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนบริบทใหม่ของการให้บริการด้านโลจิสติกส์

“ หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเชื่อมโยงงานโลจิสติกส์กับเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิด Seamless Experience การให้บริการเชื่อมต่อกันอย่างไม่สะดุดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี และความไว้วางใจให้กับลูกค้า ตลอดจนปรับโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับมือกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับองค์กร ”

รายละเอียดหลักสูตร
1. Digital Mindsets and Business Tranformations
- เปลี่ยนแนวคิด ปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นดิจิทัล
2. New Finance, Digital Technologies and Blockchain
- ระบบการเงินใหม่ในรูปแบบดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง
- เทรนด์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาแทนที่
- ความน่าสนใจของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
3. E-Logistics Services
- สร้างความสำเร็จในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วย E-Logistics Services
ในรูปแบบต่างๆ
4. Business Model Canvas (BMC) Workshop
- กรณีศึกษาที่น่าสนใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
- Workshop ปรับเปลี่ยนโมเดล ทางธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)

ค่าอบรม :
ราคา 9,900 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%, หัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

 สถานที่อบรม :

โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)

 

Visitors: 78,457