หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI

หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI รุ่นที่ 11 (6 ชั่วโมง)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

พิเศษค่าอบรม ITBS จัดให้ จากปกติ 4,000 บาท
พิเศษเพียง 2,900 บาท
** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

โปรโมชั่น !!
มา 2 ท่าน เหลือท่านละ 2,500 บาท
มา 3 ท่าน เหลือท่านละ 2,000 บาท
** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ทำอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเหล่านี้

1.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)

2.ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)

3.ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

4.ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก

5.ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

 

เนื้อหาการอบรม

1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI

2. ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม และออกบัตรส่งเสริม

3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

4. สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และ เพิ่มเติม

5. การขอทำงานในประเทศ

6. ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติการลทุน

7. ขั้นตอนการยื่นวัตถุดิบ เครื่องจักร

8. การตัดบัญชีวัตถุดิบ เครื่องจักร

9. การชำระภาษี

- อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA  ITBS

- สำเร็จการอบรมรับประกาศนียบัตร (ทางไปรษณีย์)

- อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

 ** แบบสมัครในนามบริษัท 3 ท่าน

 ** แบบสมัครรายบุคคล

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%

(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)


Visitors: 78,457