หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล Halal Logistics Management

 

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล (Halal Logistics Management) เป็นหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โดยหลักสำคัญในโลจิสติกส์ฮาลาล คือ ต้องมุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายของ สินค้าตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย ให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมุสลิม โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานและเครื่องหมายการรับรองฮาลาลเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม : อบรมแบบ ONSITE ที่ ITBS บางนา

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
ภาคทฤษฎี 180 ช.ม. : 20 กรกฏาคม - 13 กันยายน 2566
ภาคปฏิบัติ 240 ช.ม. : 18 กันยายน - 8 พฤศจิกายน 2566
อบรมทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

เนื้อหาการอบรม

1. หลักการพื้นฐานฮาลาลสำหรับการจัดการสินค้าและบริการ (Halal principles for Good and Service Management)

 • หลักมาตรฐานฮาลาลสำหรับการจัดการสินค้าและบริการ
 • ภาพรวมตลาดสินค้าและบริการฮาลาล
 • ทักษะและหลักสำคัญในการปฏิบัติงานด้านฮาลาล


2. การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล (Halal Logistics Management)

 • ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ /โลจิสติกส์
 • พิธีการศุลกากร การนำเข้าส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางการค้า
 • การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล และการให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • กฏหมาย กฎระเบียบ และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • Standard World Halal Logistics (มาตรฐานฮาลาลสากล)
 • Halal Logistics JOB 


 

คลิกด้านบนเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัครเรียน


1. สมัครเข้าอบรมผ่านแบบฟอร์มการสมัคร [คลิก] หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

 

คุณสมบัติ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. (ต้องมีประสบการณ์งานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรืออุตสาหกรรมฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี)
3. อายุไม่เกิน 28 ปี
*หมายเหตุ : สามารถอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีกรณีผู้อบรมไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่กำหนดหรือมีงานทำแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มหลักสูตร 24,500 บาท (สอบถามราคาพิเศษได้ที่ LINE : itbsadmin)
(ราคานี้รวม Vat7% แล้ว, และหัก ณ ที่จ่ายได้)

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
 • ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
 • ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
 • สายการเดินเรือ (Shipping Line)
 • สายการบิน (Air Line)
 • สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
 • ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)

สถานที่อบรม

โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026

[ Google Map ]

การเดินทาง

 • รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
 • รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)
 • เปิดแล้ว!! รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม เดินเพียง 1 นาที ถึง ITBS

logistics ITBS transportation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 095-759-8059, 095-174-2589
 • LINE : itbsadmin

- ITBS ผลิตบุคลากรคุณภาพ สู่สายงานโลจิสติกส์มาแล้วมากกว่า 20,000 คน -

แบบฟอร์มสนใจหลักสูตรนี้

BEGINNER

Visitors: 99,396