หัวข้อ พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

พิธีการศุลกากร ( CUSTOMS CLEARANCE PROCEDURES )
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้วิธีการนำเข้า-ส่งออก สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

อบรม **รอบอบรมปี 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

 หัวข้อ 3

เนื้อหาการอบรม :
1. ราชการและการศุลกากร ( Overview Customs Clearance)
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติศุลกากร
3. พิธีการนำของเข้า-ส่งของออก
- พิธีการนำของเข้า
- พิธีการนำของออก
4. พิธีการศุลกากรเฉพาะหน่วยงาน
5. สิทธิประโยชน์
6. พิธีการนำเข้าของต้องห้ามต้องกำกัด
7. ก้าวสู่ e-customs กับกรมศุลกากร

ค่าอบรม 5,200 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 78,435