หัวข้อ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า ( OPERATIONS )

หัวข้อ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า ( OPERATIONS ) อบรมรวม 15 ชม.

อบรม 6, 14 ม.ค. และ 3 ก.พ. 67

อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM


เนื้อหาอบรม
1. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
2. การบรรจุและขนถ่ายสินค้าที่สถานีบรรจุสินค้าด้านนอกท่า ICD,CFS,OPERATION
3. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดการขนส่ง
( DISTRIBUTION AND FLEET MANAGEMENT )
• ลักษณะประเภทและโครงสร้างของช่องทางจัดจำหน่าย
• การพัฒนาและการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
• ลักษณะทั่วไปของบริการและโครงสร้างต้นทุนของการขนส่งโดยรถบรรทุก
• สิ่งสำคัญในการวางแผน การปฏิบัติการและการควบคุมการขนส่งโดยรถบรรทุก

ค่าอบรม 2,800 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

 

Visitors: 78,429