หัวข้อ การประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

การประกันภัยสินค้า (Marine Cargo Insurnce)
อบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

เนื้อหาอบรม :
1. หลักพื้นฐานของการประกันภัย
2. ภัยที่เกิดแก่แก่สินค้า (Hazards)
3. หลักสำคัญของสัญญาประกันภัย
4. ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
5. ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า
6. องค์ประกอบในการพิจารณารับประกัน
7. และอื่นๆ

 ** เลือกข้อ 11

ค่าอบรม 1,900 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 99,396