หลักสูตร โลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก

Logistics for Importer - Exporter (LOG Im-Ex)
โลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก 4 วัน (จำนวน 24 ชั่วโมง)
(Startup Import - Export Business)

อบรมวันที่ 20-21, 27-28 มกราคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

" ทำไม ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกจึงน่าสนใจ "
" อะไร ต้องรู้ก่อนนำเข้า-ส่งออก "
" อย่างไร จึงจะลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน "

เหมาะสำหรับ :
ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำธุรกิจส่งออก นำเข้า, เจ้าของ, ผู้ประกอบการ SME,
Startup, พนักงานบริษัทส่งออก นำเข้า, เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้บริการธุรกิจประเภทนี้
และผู้ที่อยากทำธุรกิจส่งออก นำเข้าอย่างมืออาชีพ, ผู้ที่กำลังมองหาลู่ทางขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 

Couse Outline :
1. Startup for Marketing (ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ)
1.1 SME & Startup Business?
1.2 Technique For Import-Export
1.3 ความเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ
2. Overview for Import-Export (ภาพรวมธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
2.1 Pain point of Importer-Exporter
2.2 Digital Marketing Frameworks
2.3 Work Hard vs Work Smart
3. Procedure for Customs Formality (ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากร)
3.1 กระบวนการส่งออก พิธีการศุลกากร
3.2 กระบวนการนำเข้า พิธีการศุลกากร
3.3 การลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Customs Trader Portal)
4. Incoterms for Customs (ราคาซื้อขายเพื่อศุลกากร)
4.1 What are Incoterms 2020?
4.2 Incoterms used in the contract of sale.
4.3 Risk Management
4.4 Mode of Transport is important
5. Outsourcing (การจัดจ้างจากภายนอก) เพื่อเลือกใช้ผู้ให้บริการให้เหมาะสม
5.1 ความหมายของการจัดจ้างภายนอก
5.2 การเลือกใช้ผู้ให้บริการ -ประเภทของการจัดจ้างภายนอก
5.3 หลักในการพิจารณาการเลือกใช้ผู้ให้บริการตามประเภทของงานนั้นๆ
5.4 จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง

ค่าอบรม 12,000 บาท

(ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)
** รวมค่าเอกสารอบรม, อาหารกลางวัน, ขนมทานเล่นช่วงพัก

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 (อาคารโปรเฟรส) ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม ทางออกประตู 1 ลงลิฟท์ เดินออกมาทาง รร.เมเปิ้ล
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)

Visitors: 78,431