หลักสูตร Live Animals Transport Management การจัดการการขนส่งสัตว์มีชีวิต

หลักสูตร Live Animals Transport Management การจัดการการขนส่งสัตว์มีชีวิต
พื้นฐานความรู้ผู้เรียน : พนักงานปฏิบัติการในสายงาน

อบรมวันที่ 24, 25 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2566
เวลาอบรม 09.00 - 17.00 น. ( 18 ชม.)
อบรมแบบ Onsite ณ TIFFA ITBS บางนา กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ :
1. สอนวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศแก่หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้น
ผู้ประกอบการที่ทำงานในสายงานโลจิสติกส์และเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ (Logistics and Freight
Forwarder) ด้านการขนส่งสิ่งมีชวิต
2. สร้างบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์รวมถึงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในด้านการขน
ส่งสิ่งมีชวิต
3. เสริมความรู้ให้บุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้มีความรู้
เชิงลึก และความชำนาญครอบคลุมทุกด้าน
4. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศยุค New Normal
5. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

เนื้อหาอบรม :
1. ความสำคัญของการจัดการขนส่งสัตว์มีชีวิต (Overview)
2. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการการขนส่งสัตว์มีชีวิต
3. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
4. รูปแบบของการขนส่งสัตว์มีชีวิต
5. พิธีการศุลกากรในการขนส่งสัตว์มีชีวิต (Customs Clearance Procedures)
6. การขอใบอนุญาตและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมฯ/กระทรวงฯ)
7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิต
8. การคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
9. คำศัพท์และรหัสที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งสัตว์มีชีวิตระหว่างประเทศ

ค่าอบรม : 18,000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)
** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และขนมทานเล่นช่วงพัก

โปรโมชั่น!! สมัครมา 2 ท่าน รับส่วนลด 10%
เหลือท่านละ 16,200 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

สถานที่อบรม : TIFFA ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิจาก TIFFA

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน (ด้านบนของเวป)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%
(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)


Visitors: 78,429