หลักสูตร การขนส่งและการจัดการสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

หลักสูตร การขนส่งและการจัดการสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
(Cold Chain Transport and Management)

อบรมวันที่ 22, 23 เม.ย. / 6, 7, 13, 14 พ.ค. 66
เวลาอบรม 09.00 - 17.00 น. ( 42 ชม.)
อบรมแบบ Onsite ณ TIFFA ITBS บางนา กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์
1. สอนวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศแก่นักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานในสายงานโลจิสติกส์และเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ (Logistics and Freight Forwarder)
2. สร้างบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
3. เสริมความรู้ให้บุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้มีความรู้ เชิงลึก และความชำนาญครอบคลุมทุกด้าน
4. พัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์ การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศยุค New Normal
5. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

เนื้อหาการอบรม :
1. การจัดการโซ่ความเย็นในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมอาหาร (51S)
2. เทคนิคการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (40S)
3. มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ 4 ด้าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (25S)
4. ฝึกปฏิบัติการทำรายงาน Data Logger-Temperature Mapping (32S)
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนกระบวนการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (15S)
6. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา 8 ด้าน ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (38S)
7. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา 17 ด้าน ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (76S)
8. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการเขียนรายงาน (23S)
9. ฝึกปฏิบัติการทำเอกสารและเขียนรายงาน CAPAหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 หมวด ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิทยากร :
ดร.ชยพล ผู้พัฒน์

ค่าอบรมปกติ 22,000 บาท
ราคาพิเศษสำหรับคุณ 18,000 บาท
(ยังไม่รวม Vat7%, หัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)


Visitors: 78,441