หลักสูตร ฝ่ายบริการลูกค้า การขนส่งสินค้าทางทะเล ขาเข้า และขาออก

หลักสูตร ฝ่ายบริการลูกค้า การขนส่งสินค้าทางทะเล ขาเข้า และขาออก
Customer Services Sea freight (Import-Export)

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

หลักการและเหตุผล :
ต้องยอมรับว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคไม่ได้มองเพียงแค่คุณภาพของสินค้าและราคาแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว แต่การบริการนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจหรือปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นเช่นกัน เพราะถ้าสินค้าราคาถูกกว่า คุณภาพดีกว่า แต่หากการบริการของร้านค้าไม่ดี ลูกค้าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นที่อาจราคาแพงกว่านิดหน่อย แต่ได้บริการที่ดีกว่าแทนก็เป็นได้ ที่สำคัญคงเป็นการยากหากลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำ ยิ่งหากสินค้าของคุณไม่ได้มีเอกลักษณะเฉพาะตัว ไม่แตกต่างจากร้านอื่น การบริการหรือ Customer Service จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะมัดใจลูกค้าของคุณให้อยู่หมัด

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ, กระบวนการทำงาน, ทักษะพื้นฐาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหา ของ Customer Services การขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งขาเข้า และขาออก

หัวข้ออบรม :
1. Customer Service for logistics service provider business (CS สำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
2. Character of customer service for logistics service provider business (ลักษณะ CSสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
3. Vocab for customer service (คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ CS)
4. Job Duty and cooperate internal and external (หน้าที่และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
5. Booking Sea , Document Flow (การจองเรือ, Flow งานเอกสาร)
6. Process Flow ( Export – Import ) ( Flow กระบวนการ การส่งออก-นำเข้า)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ TIFFA ITBS
อบรมจบรับ Cetificate ทางไปรษณีย์

ค่าอบรม : 3,900 บาท
ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 78,461