หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ

ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ (Beginner) รุ่นที่ 5

อบรมวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรม  (3 ชั่วโมง)

1. ความสำคัญการขนส่งทางทะเลของโลกและประเทศไทย

2. การปฏิบติของท่าเรือ ที่สำคัญในประเทศไทย

3. การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพแต่ละส่วนงาน

- ท่าเรือกรุงเทพ

- ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (East Quay)

- ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay)

- การปฏิบัติงานคลังสินค้า

- การปฏิบัติงานบรรจุตู้สินค้า LCL Export / แผนกสินค้าเพื่อการส่งออก

4. Flow Clip การปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพทั้งหมด

5. Q&A

 

ค่าอบรม 1,500 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

 

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

 

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 61,828