หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management

หลักสูตร  Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ ** รอกำหนดการ **

เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ Onsite

           การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทุกประเทศมีการสร้างและพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับปริมาณนักเดินทาง นักธุรกิจต่างๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศก็เช่นเดียวกัน ในทุกสนามบินจะมีส่วนงานปฏิบัติการที่เรียกว่า Air Cargo Terminal เพื่อปฏิบัติงานในการขนย้ายสินค้าขาเข้า เช่นขนย้ายจากเครื่องบินมาไว้ในคลัง ชั่งน้ำหนัก เปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อคัดแยก จัดเก็บแต่ละชิปเม้นท์ในตำแหน่งที่เหมาะสม ปลอดภัย สะดวกเพื่อให้ผู้นำเข้ามาต่อรับเอกสารไปดำเนินพิธีการทางศุลกากร จ่ายค่าภาษีและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารับสินค้าออกจากคลัง และงานขนย้ายสินค้าขาออก เช่นรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ส่งออกเพื่อเข้าคลังรับบรรทุก จัดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ ชั่งน้ำหนัก ออกเอกสาร ตลอดจนเคลื่อนย้ายสินค้าไปบรรทุกขึ้นเครื่องบิน 

          ทั้งนี้ในสนามบินสุวรรณภูมิก็มี Air Cargo Terminal เช่นกัน ซึ่งบริษัท การบินไทยส่วน Air Cargo ที่ใช้งบประมาณถึง 3,800 ล้านบาท ในการจัดสร้างอาคารขนถ่ายสินค้า (Cargo Terminal) ซึ่งเป็นอาคารขนถ่ายสินค้าชั้นเดียวที่มีพื้นที่มากที่สุดและสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ มีพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตรและสูงถึง 22 เมตร สำหรับการจัดการสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าทั่วไป สินค้าน้ำหนักมาก สินค้าขนาดใหญ่ สินค้าอันตราย สินค้าที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนสัตว์ที่มีชีวิต รวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการดูแลสินค้าแต่ละประเภท โดยสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี มีการลงทุนในส่วนของระบบและอุปกรณ์การจัดการ ประมาณ 1,200 ล้านบาท และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกประมาณ 250 ล้านบาท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านนี้มายาวนานถึง 56 ปี ให้บริการแก่สายการบินพันธมิตรและสายการบินลูกค้าถึง 65 สายการบิน ปริมาณการขนถ่ายสินค้าราว 900,000 ตัน ประมาณกว่า 50,000 เที่ยวบินต่อปี 

           ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและหลายหลาย ทำให้ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก รวมถึงตัวแทนรับบรรทุก หรือ ตัวแทนดำเนินพิธีการด้านศุลกากรจึงควรมีความรู้ด้านนี้ เพื่อสามารถทราบถึงกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ทราบวิธีการปฏิบัติงาน ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน และสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ ติดต่อ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านนำเข้าและส่งออกได้อย่างถูกต้อง

           ITBS ได้รับเกียรติจาก อดีตกรรมการผู้จัดการ คลังสินค้าการบินไทย เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ทำงานด้านนี้มากว่า 30 ปีเพื่อมาเปิดหลักสูตร อบรม สอน และ แนะแนวทางในการทำงานกับ คลังสินค้าเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดในธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก ได้ความรู้ ได้รับประสบการณ์จาก ในคอร์สการอบรมนี้ การเรียนกับ ITBS จะช่วยให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดทุกขั้นตอน ข้อมูล ความรู้ที่ครบถ้วน และที่สำคัญการเรียนนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ ผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าใจถึงความท้าทายในการรับมือกับงานด้านนี้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยชี้แนะแนวทางในการจัดการและรับมืองานด้านนี้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ผลประโยชน์สูงสุด 

เนื้อหาหลักสูตร :

1. Objective

2. Concept of Air Cargo Transportation

3. Air Cargo Terminal Organization 

4. Work Flow of Air Cargo Terminal Operations 

5. Air Cargo Space Control 

6. Customs Free Zone 

7. Air Cargo Handling Contracts with Air Lines 

8. Incomes and Expenses of the Air Cargo Terminal Operations 

9. Air Cargo Terminal Handling  Equipments

10. Case Study & Conclusion

วิทยากร :

- คุณ วรประวัติ สืบแสง
อดีต Managing Director Cargo and Mail Commercial Thai Airways International PCL
- คุณพูนศักดิ์ ชุมช่วย และคณะ
อดีต Managing Director Cargo and Mail Commercial Thai Airways International PCL

Certificate : รับหลังสำเร็จการอบรม

สถานที่อบรม : TIFFA  ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ค่าอบรมปกติ 30,000 บาท
พิเศษสำหรับท่าน 20,000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

 

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

 

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :

- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)

 

Visitors: 78,457