หลักสูตรโลจิสติกส์ระยะสั้นโดย ITBS รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

และมีหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศมากที่สุด

ดูหลักสูตรทั้งหมดที่กำลังเปิดสอน

หลักสูตรด้านโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรโลจิสติกส์ เพิ่มทักษะ

 

หลักสูตรโลจิสติกส์เฉพาะด้าน

 

 
Visitors: 99,399