ReadyPlanet.com
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

(International Transport & Business School : ITBS)


หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" ITB(R) รุ่นที่ 152

" อบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น  ทำงานโลจิสติกส์  เรียนโลจิสติกส์ "

ระยะเวลาการฝึกอบรม :

ภาคทฤษฎี 240 ช.ม.  :  1 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

ภาคปฏิบัติ 240 ช.ม.  :  19 ธันวาคม 2565 -31 มกราคม 2566

อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

เงื่อนไขการฝึกภาคปฏิบัติ :

1. การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับผู้อบรมที่อายุน้อยกว่า 28 ปี เท่านั้น

2. ว่างงานอยู่ ไม่ติดทำงานประจำ

**การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับผู้อบรมที่ต้องการให้ทางสถาบันช่วยแนะนำงานให้

**หากอายุเกิน 28 ปี แนะนำงานให้หลังสำเร็จการอบรม (เข้ากระบวนการส่ง resume และสัมภาษณ์งาน)

 

วัน-เวลา ที่อบรม

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมแบบ Onsite ควบคู่ Online ด้วยโปรแกรม ZOOM 

" เหมาะสำหรับคนว่างงาน   หางานโลจิสติกส์   เพื่อทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์   เรียน โลจิสติกส์  ต้องการอบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น เรียน แล้วได้งานทำ"

หัวข้ออบรม :

1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)

    และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)

5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)

6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)

8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10. Introductory English for Shipping Terminology

** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส., และปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

** รับสมัครจำนวนจำกัด 50 คน **

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้

ค่าลงทะเบียน :

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มหลักสูตร  24,500  บาท (สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด)

** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน, Logistics Field Trip(ดูงานโลจิสติกส์) และช่วยประสานแนะนำงานให้ต่อเนื่อง **

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางสถาบันไม่สามารถพาไปดูงานนอกสถานที่ได้ แต่จะมีคอร์สอบรมให้ทดแทนพิเศษ 

โปรโมชั่นพิเศษ!! (สมัครในรุ่นเดียวกัน)

สำหรับชำระค่าอบรมทั้งหมดเท่านั้น รับส่วนลดแต่ละช่วงโปรโมชั่นคิดจากค่าอบรมทั้งหมดท่านละ 24,500 บาท

* สมัคร 1 ท่าน รับส่วนลด 500 บาท จากค่าอบรมทั้งหมด คงเหลือชำระเพียงท่านละ 24,000 บาท

* โปรโมชั่นพิเศษ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน(แพ็คคู่) และชำระทั้งหมดพร้อมกันรับส่วนลด 1,500 บาท

จากค่าอบรมทั้งหมด 2 ท่าน คงเหลือชำระแพ็คคู่ทั้งหมดเพียง 47,500 บาท

* สมัคร 3-4 ท่าน รับส่วนลดพิเศษ 5% จากค่าอบรมทั้งหมด หรือ ส่วนลด 1,225 บาท  คงเหลือชำระเพียงท่านละ 23,275 บาท


วิธีการแบ่งชำระ 2 งวด

งวดแรก   ก่อนเปิดอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จำนวน 14,500 บาท

งวดที่สอง หลังจากเข้าอบรมแล้ว 3 สัปดาห์ จำนวน 10,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน (ด้านบนของเวป)

หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com

2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)


วิธีชำระค่าอบรม :

* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797

................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรม(มีค่ารักษาสภาพตามรุ่นละ 500 บาท)หรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 


ITBS ให้มากกว่าความรู้ โอกาส ที่มากกว่า 90% ของผู้สำเร็จหลักสูตรของ ITBS มีโอกาสได้งานทำ

โดย ITBS บริการประสานงานให้แก่ผู้อบรม และการอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีเชิงปฏิบัติ

และการปฏิบัติงานจริงกว่า 480 ชั่วโมง  ทำให้ผู้อบรมได้ประสบการณ์ตรงมากกว่าในห้องเรียน

ที่สำคัญทุกคนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก็ตาม


เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจ ดังนี้

* ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)

      - ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)

      - ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)

      - สายการเดินเรือ (Shipping Line)

      - สายการบิน (Air Line)

      - สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)

* ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)

* บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :

โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :

- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558

 

#เรียน โลจิสติกส์ เงินเดือน    #เรียน โลจิสติกส์ ที่ไหน ดี    #การจัดการ โลจิสติกส์ คือ    #เรียน โลจิสติกส์ วันอาทิตย์    #จบ โลจิสติกส์ ทํางานราชการ    #โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน    #ระบบบัญชีโลจิสติกส์    #บัญชีบริหารใช้ในโลจิสติกส์ได้อย่างไร   #เรียนโลจิสติกส์    # เรียนโลจิสติกส์ ทํางานอะไร    # เออนไลน์ยากไหม    # เรียนโลจิสติกส์ ปวส ยากไหม    # เรียนโลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง    # เรียนโลจิสติกส์ ม.ไหนดี    # เรียนโลจิสติกส์     # เรียนโลจิสติกส์ดีไหม    # การเรียนโลจิสติกส์    # เรียน โลจิสติกส์  #อยากเรียนโลจิสติกส์  #เรียนโลจิสติกส์ ที่ไหนดี #เรียนโลจิสติกส์ แล้วมีงานทำ #เรียนที่ไหน มีงานทำ #เรียนอะไร แล้วมีงานทำ #อบรมแล้วมีงานทำ #อบรมระยะสั้น #อบรมโลจิสติกส์ #อบรมโลจิสติกส์ระยะสั้นรียนโลจิสติกส์ 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
หลักสูตร LOGISTICS OF THINGS
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หัวข้อ การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO)
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle