ทุนอบรม ฟรี ด้านโลจิสติกส์ ... จบแล้วมีงานรองรับ article

 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน  ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์

ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่จะมาทำงานด้านนี้โดยตรง
จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
คุณโชติกา  คุณศิริศักดิ์  โทร 02-018-2800 ต่อ 8907,8908

e-mail: chotika_am@itbsthai.com , sirisak@itbsthai.com

 

www.ITBSTHAI.com

 

ข่าวสารจากสื่อมวลชน