TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 

 

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ***

 

อบรมฟรี!!  สำหรับคนทำงานโลจิสติกส์

หลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ  Seafreight & Airfreight รุ่นที่ (จำนวน 60 ชั่วโมง)

วัน-เวลาอบรม : อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมวันที่  21 กุมภาพันธ์ 26 มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ : พฤ.21/ อ.26/ พฤ.28

มีนาคม : อ.5/ พฤ.7/ อ.12/ พฤ.14/ อ.19/ พฤ.21/ อ.26

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย  ไม่จำกัดอายุ

2. เพศ ชาย/หญิง

3. เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในสายงานโลจิสติกส์

4. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

5. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

 

 รายละเอียดหลักสูตร

AD.PR

สมัคร ONLINE >> Click

หรือ Download ใบสมัคร Click

** สมัครก่อนได้ก่อน

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาวุฒิการศึกษา ( ขั้นต่ำปริญญาตรี )

6. หนังสือรับรองว่าเป็นพนักงานจากบริษัทที่สังกัด 

สถานที่อบรม : (แผนที่ตามแนบ)

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ)

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

E-mail : itbs@itbsthai.com

 

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902

หรือ 095-759-8058, 095-174-2589

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

Incoterms 2020 article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle