หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


SCOR + LEAN Logistics Managementarticle

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1
อบรม 28, 29 มี.ค. 63
เวลา  09.00 - 16.00 น.

Incoterms 2020 article

ปิดรับสมัคร!!
Incoterms 2020
สามารถติดต่อเพื่ออบรมแบบ Inhouse ได้

TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 วัน-เวลาอบรม : อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมวันที่  21 กุมภาพันธ์  - 26 มีนาคม 2562

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Providerarticle

ยังไม่มีแพลนในปี 2563

โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์article

ปิดรับสมัคร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

 

IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

ปิดการรับสมัคร

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle

 

รุ่น(11)  เริ่ม 18 ก.พ. - 19 มี.ค. 2560

อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

[Go to top]