หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle

 

รุ่น(11)  เริ่ม 18 ก.พ. - 19 มี.ค. 2560

อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

[Go to top]