หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article

 

ITBS เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จึงได้เปิดอบรมสำหรับคนทำงาน  ที่สะดวกเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
 

** ผู้อบรมที่สนใจฝึกงานในภาคปฏิบัติ สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนเรียนจบได้

** สถิติ 93% ได้งานทำหลังสำเร็จการอบรม  และ ITBS ยังช่วยประสานหางานให้อย่างต่อเนื่องในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ

 

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(S) รุ่น 6

เปิดอบรม :  3 สิงหาคม 2562

เวลาอบรม : วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น.

 

หลักสูตร  แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. อบรมทั้งหลักสูตร (Full Course) อบรมทั้งหมด 10 หัวข้อ

* ค่าอบรม  24,500  บาท

* ดูงานนอกสถานที่  (2 วันทำการ)

* สอบวัดผลรับประกาศนียบัตร  จาก กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคม ทิฟฟ่า

* ITBS ช่วยประสานหางานให้หลังสำเร็จการอบรมอย่างต่อเนื่อง (สำหรับผู้ว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน)

 

2. อบรมเฉพาะหัวข้อที่สนใจ (Short Course)

yes หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" รายหัวข้อ 

* ค่าใช้จ่าย ตามหัวข้อที่เลือกอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หัวข้ออบรม

1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)

    และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)

5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)

6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)

8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10. Introductory English for Shipping Terminology

 

** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

 

และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

 

3. Download ใบสมัครเรียน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

เรียนจบวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน

** รับสมัครเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้นค่ะ

* รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมทิฟฟ่า ตามหัวข้อที่อบรม ทั้งนี้เวลาเรียนในแต่ละหัวข้อจะต้องครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 

โปรโมชั่นพิเศษ (สมัครในรุ่นเดียวกัน)
สำหรับชำระค่าอบรมทั้งหมดเท่านั้น รับส่วนลดแต่ละช่วงโปรโมชั่นคิดจากค่าอบรมทั้งหมดท่านละ 24,500 บาท
* สมัคร 1 ท่าน รับส่วนลด 500 บาท จากค่าอบรมทั้งหมด คงเหลือชำระเพียงท่านละ 24,000 บาท

 

* โปรโมชั่นพิเศษ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน(แพ็คคู่) และชำระทั้งหมดพร้อมกันรับส่วนลด 1,500 บาท                                                                                          
จากค่าอบรมทั้งหมด 2 ท่าน คงเหลือชำระแพ็คคู่ทั้งหมดเพียง 47,500 บาท

* สมัคร 3-4 ท่าน รับส่วนลดพิเศษ 5% จากค่าอบรมทั้งหมด หรือ ส่วนลด 1,225 บาท  คงเหลือชำระเพียงท่านละ 23,275 บาท

* สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 10% จากค่าอบรมทั้งหมด หรือ ส่วนลด 2,450 บาท  คงเหลือชำระเพียงท่านละ 22,050 บาท

 

> แบ่งชำระ 2 งวด

* งวดแรก ชำระ 14,500 บาท / งวด 2 ชำระในวันเปิดอบรม จำนวน 10,000 บาท

 

วิธีชำระค่าอบรม :

* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม) โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) หรือ บัญชีออมทรัพย์ (โอนผ่านตู้ ATM) สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) No. 096-3-006-797 

  

สถานที่อบรม :

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 

เลขที่ 19 ชั้น ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ

การเดินทาง

* รถประจำทาง  สายที่ผ่าน  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558

 

* รถไฟฟ้า >>> (สถานีอุดมสุข) >>> ฝั่ง "One Udomsuk Avenue" มีจุดให้บริการรถตู้รับ-ส่งถึง ITBS

 

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

IATA Authorized Training Center
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle