ReadyPlanet.com
หลักสูตร LOGISTICS OF THINGS

หลักสูตร  LOGISTICS OF THINGS

อบรมวันที่ 14, 21, 28 ก.ย. 65

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

อบรมแบบ Onsite

 

เมื่อกระแสของ Disruptive บีบคั้น ผลักดันโลจิสติกส์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ควรรับมืออย่างไรกับการถาโถมของโลกออนไลน์และดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนบริบทใหม่ของการให้บริการด้านโลจิสติกส์


“ หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเชื่อมโยงงานโลจิสติกส์กับเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิด Seamless Experience  การให้บริการเชื่อมต่อกันอย่างไม่สะดุดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี และความไว้วางใจให้กับลูกค้า ตลอดจนปรับโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับมือกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับองค์กร ”


รายละเอียดหลักสูตร 

1. Digital Mindsets and Business Tranformations

 - เปลี่ยนแนวคิด ปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นดิจิทัล

2. New Finance, Digital Technologies and Blockchain

 - ระบบการเงินใหม่ในรูปแบบดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง

 - เทรนด์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาแทนที่

 - ความน่าสนใจของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

3. E-Logistics Services

 - สร้างความสำเร็จในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วย E-Logistics Services 

  ในรูปแบบต่างๆ

4. Business Model Canvas (BMC) Workshop

 - กรณีศึกษาที่น่าสนใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

 - Workshop ปรับเปลี่ยนโมเดล ทางธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)


ค่าอบรม :

ราคา 9,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หัวข้อ การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO)
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle