ReadyPlanet.com
หัวข้อ การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

(Warehouse and Distribution Center) (สำหรับผู้ส่งออกนำเข้า)

อบรมวันที่ 1, 8, 15 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM


เนื้อหาการอบรม :

1. การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

 A. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และประเภทของคลังสินค้า

B. การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า (E-Warehouse Information Management) 

C. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Management)

D. การบริหารและจัดการระบบการขนส่ง (Fleet and Transport Management) 

- รูปแบบการขนส่งในประเทศ และระหว่างประเทศ

- การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า

- การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

- การจัดการเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง

E. การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Risk Management)

2. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

3. เทคนิคการจัดการและลดต้นทุนงานคลังสินค้า

4. Work shop/กรณีศึกษา


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Certificate : รับหลังสำเร็จการอบรม


ค่าอบรม : 6,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)


วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
หลักสูตร LOGISTICS OF THINGS
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO)
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle