ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article

 

 

** ทุกคนที่มีรายชื่อต้องลงทะเบียนรับสิทธิ ด้วย

กำหนดการสอบเบื้องต้น
ลงทะเบียนเวลา :12.00-13.00 น.
สอบข้อเขียนเวลา :13.00 น. - 15.00 น.
** กรุณาเผื่อเวลาเดินทางเพื่อไม่สาย

สถานที่สอบ :
ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

การแต่งกาย : กรุณาแต่งกายสุภาพ (สถานที่ราชการ)

 

*******************************************************************************************************
ปิดรับสมัคร
 


หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมทางสถาบันพร้อมประสานหางานให้
 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
สนับสนุนอบรมฟรีโดย กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ
** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP


 
วันที่อบรม : (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
อบรมภาคทฤษฎี : 3 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563
อบรมภาคปฏิบัติ : 23 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2563
สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
 
วิธีการสมัครเพื่อให้ได้เข้าอบรมฟรี : (ทำตามขั้นตอน)
1. สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! ONLINE คลิ๊ก >>
2. ส่งหลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกรมพัฒนาฯ (วันนี้ - 22 ม.ค. 63)
   2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกรอกรายละเอียด  DOWLOAD ใบสมัคร คลิ๊ก >>
   2.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   2.5 สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
** ประกาศผล ผู้มีสิทธิสอบ 23 ม.ค. **
3. เตรียมตัว... และสอบข้อเขียนแบบปรนัย ความรู้พื้นฐานทั่วไป วันที่ 24 ม.ค.
** ประกาศผล ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 27 ม.ค. **
4. เตรียมตัว... และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ม.ค.
** ประกาศผล ผู้มีสิทธิเข้าอบรม 31 ม.ค.**
5. รายงานตัวทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ

การยืนเอกสารประกอบการสมัคร **สำคัญมาก ***เลือกส่งเอกสารวิธีเดียว
1. สแกนเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งเข้าทางอีเมล์ jarravee@itbsthai.com ก่อน 22 ม.ค. 63
2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนหรือ EMS ก่อน 22 ม.ค. 63
(ส่งมาที่ คุณจารวี ( ITBS) เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)
3. มาส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ ก่อน 22 ม.ค. 63
** การส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อร่วมประกอบในการเข้าคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป **
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
และ  095-759-8058 หรือ 095-174-2589

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

Incoterms 2020 article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle