ReadyPlanet.com
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management

SCOR + LEAN Logistics Management 

LEAN Logistics Management (Day1)
          ปัจจุบัน การบริหารงาน โดยปกติวิสัย เจ้าหน้าที่ขององค์กร อาจคุ้นเคยในขบวนการและคิดว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบแล้ว จึงทำให้ “มองไม่เห็นความสูญเปล่า” ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ดังนั้นจึงมีคำกล่าวโดย Mr. Shigeo Shingo ที่ว่า”การกำจัดความสูญเปล่านั้นไม่ยากหรอก แต่การมองให้เห็นมันต่างหากที่ยาก”
          ทฤษฎี Lean เป็นเครื่องมือ ที่สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้ โดยสามารถนำมาช่วยกำจัดความสูญเปล่า ที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า หรือบริการออกไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อทราบถึง ประเภทของความสูญเปล่า ที่ต้องพิจารณา
2.  ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
3.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
4.  เข้าใจในเครื่องมือของ ปรัชญา Lean ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่จะได้
1.สามารถประหยัดต้นทุนได้
2.นำไปปฏิบัติงานได้จริง
3.สร้างความตระหนักรู้ ความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กร

Supply Chain Operation Reference Model หรือ SCOR (Day2)
          เป็นระบบการวางแผนและการวินิจฉัยของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติและทักษะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
          โดยสามารถนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเชิงปริมาณและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ กับทุกธุรกิจทั้งภาคผลิตและบริการ และเมื่อประเมินผลงานในโซ่อุปทาน ภายในองค์กรแล้ว พบจุดที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำงาน องค์กรจะได้นำไปกำหนดเป็น KPI และใช้เครื่องมืออื่นๆ มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการอบรม
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีพื้นฐานของ SCOR Model
2. เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปเพิ่มความเร็วของการใช้งานระบบ
3. เพื่อสามารถ นำไปปรับปรุงความคล่องตัวของธุรกิจ
4. เพื่อสามารถมองหาวิธีการเร่งประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
5. เพื่อนำไปปรับปรุงการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

กรอบการวัด/ประเมิน
SCOR ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการที่แตกต่างกัน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. แผน – กระบวนการที่สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโดยรวมเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การจัดหาการผลิตและข้อกำหนดการส่งมอบ
2. กระบวนการที่จัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนหรือตามความเป็นจริง
3. Make - กระบวนการที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนหรือตามความต้องการจริง
4. ส่งมอบ - กระบวนการที่ให้บริการสินค้าและบริการสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนหรือตามความเป็นจริงรวมถึงการจัดการคำสั่งการจัดการการขนส่งและการจัดการการกระจายสินค้า
5. Return - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด กระบวนการเหล่านี้ขยายไปสู่
การสนับสนุนลูกค้าหลังการส่งมอบ
6. เปิดใช้งาน - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการเหล่านี้รวมถึงการจัดการ: กฎเกณฑ์ทางธุรกิจประสิทธิภาพข้อมูลทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกสัญญาการจัดการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าของกิจการ และ/หรือ ผู้บริหาร
      
Day1 อบรม 09.00 – 16.00 น. บรรยาย + Workshop
Day2 อบรม 09.00 – 16.00 น. บรรยาย + Workshop สำหรับการคำนวณค่าตัวชี้วัดของ SCOR

ระยะเวลาอบรม : ภาคทฤษฎี  12  ชั่วโมง รวม  Work Shop

ค่าลงทะเบียน :
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  8,900  บาท  (ราคานี้ยังไม่รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%)
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม **

 ** ตารางอบรมประจำปี 2564

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเข้าอบรม (ด้านบน)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข เดินทางออกที่ 5 จะเจอ One Udomsuk  มีจุดจอดรถตู้ให้บริการบริการรับ-ส่งถึง ITBS ฟรี! (ช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. และ 08.30 น.)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) article
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle