หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article

 

หลักสูตร Project Cargo Management  การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ

 

เนื่องจากการขนย้ายสินค้าโครงการ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยในการปฏิบัติการ ผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการขนย้ายสินค้าด้วยโหมดการขนส่งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก เพราะการปฏิบัติการขนย้ายสินค้าโครงการที่ประสบความสำเร็จ มักจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาโซลูชั่นการขนส่งที่ดีที่สุด

 PR.PCM3

หัวข้ออบรม :

- ภาพรวมของการขนส่งสินค้า /ความแตกต่าง ของ Project Cargo และ General Cargo

- เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ Project Cargo

- พิธีการศุลกากรและการขออนุญาตในการขนส่ง

- การวางแผนในการขนย้ายงาน Project Cargo

- รูปแบบและขบวนการขนส่ง การขนส่ง ทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ

- เครื่องมือที่ใช้ในการการขนส่งและเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

- การปฏิบัติการ บรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

- หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน Project Cargo สำหรับ Importer & Logistics Service Providers

- Case Study

- Workshop

 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออก ที่มีการขนย้ายสินค้าโครงการและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 

ค่าลงทะเบียนอบรม :

30,000.- ( ราคานี้ยังไม่รวม VAT7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

 

วัน-เวลาอบรม : 8 - 29 มิถุนายน 2562 อบรมเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์

มิถุนายน : ส.8, อ.9, ส.15, อ.16, ส.22, อ.23, ส.29

 

เวลา : 09.00 - 16.00 น. (ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง)

 

 Download ใบสมัคร

 

หลักสูตร Project Cargo Management  การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ

จัดอบรมโดย : TIFFA  ITBS (International Transport & Business School)

 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรร่วมกับ AFFA Logistics Institute (สถาบันโลจิสติกส์แห่งสมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าอาเซียน)

 

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
In-house
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle