ReadyPlanet.com
ITBS ขอเสนอ หลักสูตรออนไลน์ เดือนกันยายน 2564

ITBS ขอเสนอหลักสูตรออนไลน์ เดือนตุลาคม 2564

พิเศษค่าอบรม ITBS  เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดนี้เท่านั้นที่  ITBS จัดให้ 

จากปกติ 4,000.-/ หลักสูตร พิเศษเพียง 2,000.-/หลักสูตร 

* ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อ 1 หลักสูตร

** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

 

1. หลักสูตร Basic Import-Export และ Incoterms รุ่นที่ 5 (6 ชั่วโมง)

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เนื้อหาการอบรม

1. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก กับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

2. การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก (Export)

3. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า (Import)

4. อีคอมเมริช์กับการจัดการพิธีการศุลกากร

5. Incoterms 2020

เป็นตัวเดียวกับหลักสูตรที่เปิดอยู่

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020 รุ่นที่ 5

-------------------------------------

2. หลักสูตร การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพภายใน 1 วัน

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

2. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่พึงทราบด้านการจัดทำเอกสารการส่งออก ภายใต้กฎเกณฑ์สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ ผู้นำเข้า-ส่งออก

4. วิธีจัดทำเอกสารการขนส่ง เอกสารประกันภัย และเอกสารอื่นๆ ในการค้าระหว่างประเทศ

5. ตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในเอกสาร

6. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และวิธีป้องกัน จากขั้นตอนการทำเอกสาร

-------------------------------------

3. หลักสูตร Incoterms 2020 และ พิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2 (6 ชั่วโมง)

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

เนื้อหาการอบรม

1. ความสำคัญของ Inco-terms กับการค้าระหว่างประเทศ

2. การพิจารณา เลือกใช้ Inco-terms

3. ข้อปฏิบัติ ใหม่ สำหรับ. Inco-terms version 2020

4. ความเสี่ยงที่ใช้ Inco-terms ผิด

5. การค้าระหว่างประเทศ กับการชำระเงิน

6. ประเภทการชำระเงิน

7. การลดความเสี่ยง จากการเปิด L/C

 

8. วิธีการอ่าน L/C และการแก้ไขข้อผิดพลาด

-------------------------------------

หมายเหตุ :

- อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA  ITBS

- รับประกาศนียบัตร (Certificate) หลังสำเร็จการอบรม (ทางไปรษณีย์)

 

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle