Incoterms 2020 article

 

ขอเรียนเชิญเข้าอบรมสัมมนา Incoterms 2020
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 18-20

โดย คุณมนตรี ยุวชาติ
อดีตผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ประนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง

หัวข้ออบรม
1. ความสำคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค้าระหว่างประเทศ
2. สาระสำคัญของ Incoterms® 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms® 2010
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ
4. การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®
5. ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
6. การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020
7. เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย

** Incoterms® 2020 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2563

 

วิธีการสมัคร (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
วิธีแรก - กรอกใบสมัครที่แนบมาแล้วส่งอีเมล์กลับมาที่ itbs@itbsthai.com
วิธีที่สอง – สมัครผ่านทางลิงค์ Register
** หลังจากสมัครแล้วจะมีอีเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

ค่าอบรม
สมาชิกสมาคม TIFFA   ท่านละ   2,900  บาท
ศิษย์เก่า ITBS             ท่านละ   2,900  บาท
บุคคลทั่วไป                  ท่านละ   3,500  บาท  

** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
*** ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม และขนมเบรค

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com
พร้อมกับสำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย 3% เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ต่อไป
 
สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547
**หากมาในนามบริษัท/นิติบุคคลท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%
(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 

 

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ article
In-house
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
Distribution Management article
Warehouse Management article
Microsoft Excel for Logistics Management article
SCOR + LEAN Logistics Management article
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider article
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์ article
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle