ReadyPlanet.com
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

TIFFA ITBS เรียนเชิญเข้าอบรม
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

** เนื้อหาสำหรับคนทำงานด้านโลจิสติกส์โดยตรง

สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรโดยตรงจาก IATA และ TIFFA 

 

  

About
This course is designed for freight forwarder staff who either have no prior DGR training or who have not updated their training during the past 24 months. This course fulfills ICAO and IATA training requirements and qualifies you tohandle and process dangerous goods for carriage of by air for a 24-month period. You can renewyour qualification before its expiration date with the relevant recurrent training course.
 
Course format
- This course requires approximately 35-45 hours of study to be completed in 12 months from the purchase date (enrollment validity). After the enrollment validity expires, the users will not have access to the course content and will not be able to take the exam.
- Student performance will be based on an examination.
 
What you will learn
Upon completing this course you will be ableto:
- Apply the IATA DGR to common work situations
- Understand relatedlegal aspects and responsibilities of shippers, agents,and airlines
- Identify dangerous goods permitted for transport and their DGR categories
- Verify a Shipper’s Declaration for Dangerous Goods
- Follow general emergency procedures when a damaged package is discovered

Key topics
- Contents of the IATA DGR
- Dangerous goods classes and divisions
- Identification
- Packing, marking, labeling, and documentation requirements
- Radioactive materials

Target audience
All Category 3 personnelas perTable 1.5.A of the IATA DGR:
- Staff of Freight Forwarder involved in processing dangerous goods
 
Exam information
- Supervised exams in the IATA test location, administering the exams online.
- You will be given 3.5 hours to complete 20 questions(Closed Text Book, the current edition of the DGR - Manual is required during the exam)
- Passing grade is 80 correct answers; 90 correct answersare needed for a distinction
- Youwill be given 2 attempts to successfully complete the final exam.
- An IATA Certificate is awardedupon successful completion of the final examination.

Table of Contents
- Contents of the IATA Dangerous Goods Regulations
- Dangerous goods classes and divisions
- Identification
- Packing requirements
- Marking and labelling
- Documentation
- Radioactive material
- State and operator variations
- Acceptance
- Excepted quantities
- Storage and loading
- Provision of information
- Dangerous goods emergency response

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์ Register
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

 

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ
   ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797

................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) article
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle