หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

CROSS BORDER TRANSPORT

AND CUSTOMS FORMALITY

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

 

การผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย

Link PR หลักสูตร

Link ใบสมัคร

 

หัวข้ออบรม

1. ความหมายและคำนิยามของการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดน

2. กรอบความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนผ่านแดน ทวิภาคี GMS  ASEAN

3. วิธีการขนส่งในระบบการข้ามแดนผ่านแดน

4. การขนส่งสินค้าผ่านแดนหลายรูปแบบ การเลือกใช้เส้นทางการข้ามทางผ่านแดน

5. การเลือกใช้เส้นทางการข้ามแดนผ่านแดน  จุดผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน

6. การจัดเตรียมเอกสารผ่านพิธีการผ่านแดนที่อยู่ (Early Harvest+TAD) และไม่อยู่ในกรอบความตกลง RKC+GATT

7. ประเภทของสินค้าที่ห้ามผ่านแดน ความรับผิดในเรื่องอากรตามปกติ และตามกรอบความตกลง

8. การป้อนข้อมูลใบขน การติดตามสถานะใบขนและการเสียภาษี การเก็บข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิค

 

ค่าลงทะเบียนอบรม :

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดน Cross Border Transport and Customs Formality รุ่น 2

วันอบรม : 23, 24, 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 62 (อบรม 4 วัน)

เวลา 09.00 - 17.00 น.  (เสาร์ - อาทิตย์)

ราคา 12,840.- ** ราคารวมVAT 7% แล้ว

 

** รวมค่าเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เรียบร้อยแล้ว

สถานที่อบรม : Windsor Suites Hotel (สุขุมวิท 18-20)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิจาก TIFFA

 

วิธีชำระค่าอบรม :

* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม) โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) หรือ บัญชีออมทรัพย์ (โอนผ่านตู้ ATM)   สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)   No. 096-3-006-797

 

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

IATA Authorized Training Center
Dangerous Goods Regulation article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
Incoterms 2020 article
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle