หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020 article

 

 หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

เหมาะสำหรับ

-  ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ หรือ นำสินค้าเข้ามาขายในไทย

- พนักงานหรือผู้บริหารในบริษัทผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว หรือ ต้องการขยายธุรกิจในบริษัทที่กำลังทำอยู่

- พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือ นำสินค้าเข้ามาขายในไทย

- ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนจำหน่าย

- ทุกคนที่ต้องการรู้และเข้าใจธุรกิจส่งออก

อบรม วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรม :

1.การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

- ภาพรวมธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

- ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก

2.การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก (Export)

- การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออก

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก (Export Document)

- ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

3.การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า (Import)

- การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้า

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า (Import Document)

- ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

4.อีคอมเมริช์กับการจัดการพิธีการศุลกากร

5. Incoterms 2020

- สาระสำคัญของ Incoterms® 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms® 2010

- เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย

- การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms® 2020

- การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020

- วิธีชำระเงินการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

- เอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

- การชดเชยและขอคืนภาษี

ค่าลงทะเบียน :  3,900  บาท  ( ราคานี้ยังไม่รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% )

** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรมแล้ว **

 **ตารางอบรมปี 2564

ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเข้าอบรม (ด้านบน)

หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com

2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

พร้อมกับสำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย 3% เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ต่อไป

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :

- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558

- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข เดินทางออกที่ 5 จะเจอ One Udomsuk  มีจุดจอดรถตู้ให้บริการบริการรับ-ส่งถึง ITBS ฟรี!

 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3 article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ article
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ article
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ article
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle