ReadyPlanet.com
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

 

 หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

เหมาะสำหรับ

-  ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ หรือ นำสินค้าเข้ามาขายในไทย

- พนักงานหรือผู้บริหารในบริษัทผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว หรือ ต้องการขยายธุรกิจในบริษัทที่กำลังทำอยู่

- พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือ นำสินค้าเข้ามาขายในไทย

- ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนจำหน่าย

- ทุกคนที่ต้องการรู้และเข้าใจธุรกิจส่งออก

อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

อบรมวันอาทิตย์ที่  6 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรม :

1. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก กับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

   - ภาพรวมธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

   - ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก

2. การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก (Export)

   - การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออก

   - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก (Export Document)

   - ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

3. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า (Import)

   - การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้า

   - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า (Import Document)

   - ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

4. อีคอมเมริช์กับการจัดการพิธีการศุลกากร

5. Incoterms 2020

   - สาระสำคัญของ Incoterms® 2020

   - เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020

     ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย

   - การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อ

     ในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®

   - การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020

   - วิธีชำระเงินการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

   - เอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

 หมายเหตุ :หากในวันอบรมดังกล่าว  สถานการณ์ฯ ยังไม่ปกติ  ITBS จะดำเนินการจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ขออนุญาต เปลี่ยนเป็นอบรมในห้องตามเดิมโดยรูปแบบการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

พิเศษค่าอบรม จากปกติ 4,000.-/ หลักสูตร  ✨พิเศษเพียง 2,000.-/หลักสูตร 

** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเข้าอบรม (ด้านบน)

หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com

2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :

- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558

- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข เดินทางออกที่ 5 จะเจอ One Udomsuk  มีจุดจอดรถตู้ให้บริการบริการรับ-ส่งถึง ITBS ฟรี!

 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
ITBS ขอเสนอ หลักสูตรออนไลน์ 2564
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle