เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา

 

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 2564
สนับสนุนโครงการโดย
กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

  แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลในรูปแบบของนักการตลาดมืออาชีพ
ทำได้ ขายจริง และส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้จริง
มุ่งเน้นสร้างธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ เสริมคนว่างงาน ให้มีรายได้ มีอาชีพและมีงานทำ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกและก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลก
Digitize your Business into E-commerce Platform for Global Outreach

 

วันที่อบรม 25 ก.ย. 63 (1 วัน)

เวลา 09.00 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 – 09.00 น.)

(ฟรีอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

หัวข้ออบรม :

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 

1. แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล และการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้

2. แรงบันดาลของคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย  นักศึกษาจบใหม่ สร้างธุรกิจ และสร้างรายได้พึงพาตนเอง ไม่รอแต่รัฐ

3. SME อยากจะรวย เราช่วยได้ เราต้องวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจดิจิทัลเป็น

4. แพลตฟอร์มพารวย ด้วย Alibaba.com 

5. เทคนิคการแปลงภาพสินค้า แม้ไม่สวยแต่รวยได้

6. ขั้นการตอนการส่งออกสินค้าไปต่างแดนจากเจ้าของบริษัท ทำจริง ขายจริง ส่งจริง

โดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มอาลีบาบา และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ จากสมาคมผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : 

- ผู้เข้าอบรมต้องสมัครอีเมล์ของ gmail เพื่อเข้าร่วมในการใช้แพลตฟอร์ม

- ผู้อบรมสามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ หรือ tablet ในการเข้าร่วมอบรมได้ (ใช้เป็นบางช่วงการอบรม วิทยากรจะแจ้งให้ทราบ)  

สถานที่อบรม :
โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ บางนา 12/1

การเดินทางมาที่ เอวาน่า แกรนด์ บางนา 12/1

สายรถเมล์ 38, 46, 48, 132, 139, 365, 180, 552, 552A, 1141

สถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา (ต้องต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือแท็กซี่)

 

สอบถามรายละเอียด
Tel. 02-018-2800 
Tel. 095-759-8058, 095-174-2589
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
Microsoft Excel for Logistics Management article
Distribution Management
Warehouse Management
SCOR + LEAN Logistics Management
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
Incoterms 2020 article
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
In-house
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle