ReadyPlanet.com
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management

 

หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management

  การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทุกประเทศมีการสร้างและพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับปริมาณนักเดินทาง นักธุรกิจต่างๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศก็เช่นเดียวกัน ในทุกสนามบินจะมีส่วนงานปฏิบัติการที่เรียกว่า Air Cargo Terminal เพื่อปฏิบัติงานในการขนย้ายสินค้าขาเข้า เช่นขนย้ายจากเครื่องบินมาไว้ในคลัง ชั่งน้ำหนัก เปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อคัดแยก จัดเก็บแต่ละชิปเม้นท์ในตำแหน่งที่เหมาะสม ปลอดภัย สะดวกเพื่อให้ผู้นำเข้ามาต่อรับเอกสารไปดำเนินพิธีการทางศุลกากร จ่ายค่าภาษีและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารับสินค้าออกจากคลัง และงานขนย้ายสินค้าขาออก เช่นรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ส่งออกเพื่อเข้าคลังรับบรรทุก จัดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ ชั่งน้ำหนัก ออกเอกสาร ตลอดจนเคลื่อนย้ายสินค้าไปบรรทุกขึ้นเครื่องบิน 

  ทั้งนี้ในสนามบินสุวรรณภูมิก็มี Air Cargo Terminal เช่นกัน ซึ่งบริษัท การบินไทยส่วน Air Cargo ที่ใช้งบประมาณถึง 3,800 ล้านบาท ในการจัดสร้างอาคารขนถ่ายสินค้า (Cargo Terminal) ซึ่งเป็นอาคารขนถ่ายสินค้าชั้นเดียวที่มีพื้นที่มากที่สุดและสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ มีพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตรและสูงถึง 22 เมตร สำหรับการจัดการสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าทั่วไป สินค้าน้ำหนักมาก สินค้าขนาดใหญ่ สินค้าอันตราย สินค้าที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนสัตว์ที่มีชีวิต รวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการดูแลสินค้าแต่ละประเภท โดยสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี มีการลงทุนในส่วนของระบบและอุปกรณ์การจัดการ ประมาณ 1,200 ล้านบาท และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกประมาณ 250 ล้านบาท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านนี้มายาวนานถึง 56 ปี ให้บริการแก่สายการบินพันธมิตรและสายการบินลูกค้าถึง 65 สายการบิน ปริมาณการขนถ่ายสินค้าราว 900,000 ตัน ประมาณกว่า 50,000 เที่ยวบินต่อปี 

  ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและหลายหลาย ทำให้ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก รวมถึงตัวแทนรับบรรทุก หรือ ตัวแทนดำเนินพิธีการด้านศุลกากรจึงควรมีความรู้ด้านนี้ เพื่อสามารถทราบถึงกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ทราบวิธีการปฏิบัติงาน ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน และสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ ติดต่อ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านนำเข้าและส่งออกได้อย่างถูกต้อง

  ITBS ได้รับเกียรติจาก อดีตกรรมการผู้จัดการ คลังสินค้าการบินไทย เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ทำงานด้านนี้มากว่า 30 ปีเพื่อมาเปิดหลักสูตร อบรม สอน และ แนะแนวทางในการทำงานกับ คลังสินค้าเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดในธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก ได้ความรู้ ได้รับประสบการณ์จาก ในคอร์สการอบรมนี้ การเรียนกับ ITBS จะช่วยให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดทุกขั้นตอน ข้อมูล ความรู้ที่ครบถ้วน และที่สำคัญการเรียนนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ ผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าใจถึงความท้าทายในการรับมือกับงานด้านนี้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยชี้แนะแนวทางในการจัดการและรับมืองานด้านนี้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ผลประโยชน์สูงสุด 

หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ 11-12, 18 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ Onsite


เนื้อหาหลักสูตร :

1. Objective

2. Concept of Air Cargo Transportation

3. Air Cargo Terminal Organization 

4. Work Flow of Air Cargo Terminal Operations 

5. Air Cargo Space Control 

6. Customs Free Zone 

7. Air Cargo Handling Contracts with Air Lines 

8. Incomes and Expenses of the Air Cargo Terminal Operations 

9. Air Cargo Terminal Handling  Equipments

10. Case Study & Conclusion

 

วิทยากร : คุณวรประวัติ สืบแสง

อดีต Managing Director Cargo and Mail Commercial Thai Airways International PCL


Certificate : รับหลังสำเร็จการอบรม

สถานที่อบรม : TIFFA  ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ


ค่าอบรม : 30,000 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)


วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) article
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle