ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ITBS ขอเสนอ 3 หลักสูตรออนไลน์ITBS ขอเสนอ หลักสูตรออนไลน์ เดือนกันยายน 2564

เปิดรับสมัคร!! อบรมเดือนตุลาคม 2564

**ราคาพิเศษ 2,000.-/หลักสูตร

 

อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

ปิดรับสมัคร รอบต่อไปปี 2565

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 5 อบรม 16 ต.ค. 64

 

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 145 
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 10 
เริ่มอบรม 7 พ.ย. 64
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น.
 

หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

หลักสูตรอบรม DGR from IATA รัสมัครวันนี้ - 23 ก.ย. 64


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 56
อบรมวันที่ 
17-18 ธ.ค. 64

 

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

Cross Border Transport and Customs Formality

หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S) รุ่นที่ 26 : อบรม 30 ต.ค. – 19 ธ.ค. 64 (รวม 84 ช.ม.)

 

หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง X3หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังarticle

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

เปิดรับสมัคร รุ่น 4

อบรม 4-25 ก.ย. 64**วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Managementarticle

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

หลักสูตร Distribution Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

หลักสูตร Warehouse Managementarticle

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร


 

หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

[Go to top]