หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

อบรมเฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์

รุ่นที่ 2 เริ่มอบรม : 9, 10, 16, 17 พ.ย. 62 (อบรม 4 วัน)

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

รุ่นที่ 128 เริ่มอบรม 3 ธ.ค. 62 -  24 ม.ค. 63 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.  

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

รุ่นที่ 6 เริ่มอบรม 3 ส.ค. 62  สมัครเรียนได้ตลอดปี 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

รุ่นที่ 50 เริ่มอบรม 15 - 16 พ.ย. 62 

อบรมเวลา  09.00 - 17.00 น.

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

วัน-เวลาอบรม : 

เริ่ม  2 - 30 พ.ย. 62  

อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

( ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง )

 

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

 หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"    

รุ่นที่ 13  SP(S)#13

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 1,500 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

In-house

 In-house

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์            Logistics Service Provider

 

TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 วัน-เวลาอบรม : อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมวันที่  21 กุมภาพันธ์  - 26 มีนาคม 2562

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าอบรม

ขยายวันเปิดรับสมัครวันนี้ 10 พ.ค. 62

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle

 หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ทุน)

[Go to top]