หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 มี.ค. 61

 

IATA Authorized Training Centerarticle

What's New?

New Courses and Programs in 2019

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

รุ่นที่ 124 เริ่มอบรม 23 เม.ย. -  17 มิ.ย. 62 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.  

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

รุ่นที่ 5 เริ่มอบรม 2 ก.พ. 62  สมัครเรียนได้ตลอดปี 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

รุ่นที่ 46 เริ่มอบรม 22 - 23 ก.พ. 62 

อบรมเวลา  09.00 - 17.00 น.

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

 วัน-เวลาอบรม : 

เริ่ม  2 - 23 มี.ค. 62 อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์    

เวลา : 

09.00 - 16.00 น. ( ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง )

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

 หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"    

รุ่นที่ 11  SP(S)#11

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 1,500 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 วัน-เวลาอบรม : อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมวันที่  21 กุมภาพันธ์  - 26 มีนาคม 2562

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle

 หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ทุน)

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์            Logistics Service Provider

 

In-house

 In-house

หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle

 

รุ่น(11)  เริ่ม 18 ก.พ. - 19 มี.ค. 2560

อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

1
[Go to top]