ReadyPlanet.com
เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

รู้ไหมว่า?... ทุกครั้งที่มีการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารตั้งต้นทุกอย่าง และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าคือเอกสารอะไร

คำตอบก็คือ " Invoice และ Packing List "

ขออนุญาตอธิบายความหมายและความสำคัญ แบบสั้นๆ ง่ายๆ นะครับ

Invoice คือ เอกสารที่แสดงราคาสินค้า ที่ผู้ส่งออกเรียกเก็บเงินค่าสินค้ากับผู้นำเข้าสินค้า 

Invoice นอกจากจะใช้เรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า ) แล้ว ก็จะต้องใช้ในเป็นเอกสารประกอบในการเดินพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้า โดยเฉพาะขาเข้าเพราะศุลกากรจะนำราคาสินค้านั้นมาตรวจสอบและใช้ในการคำนวนอากรขาเข้าตามอัตราที่กำหนดไว้ 

Packing List คือ เอกสารแสดงรายการจำนวนหีบห่อของสินค้า

Packing List ใช้ในการเดินพิธีการศุลกากรคู่กับ Invoice เสมอ ศุลกากรจะนำPacking List ตรวจนับจำนวนสินค้าว่าถูกต้องครบตามเอกสารหรือไม่

สรุปว่า เอกสาร Invoice  และ Packing List นั้นมีความสำคัญทั้งการซื้อขายและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเอกสารนี้คือ ความถูกต้อง นั่นคือ ราคาสินค้าควรตรงกับความเป็นจริง และจำนวนสินค้าต้องเท่ากับจำนวนจริงที่มีการส่งไปให้กับผู้ซื้อ 

เชื่อไหมครับว่า จากประสบการณ์ของผมเอง ปัญหาเรื่องเอกสารผิดพลาด เป็นปัญหาที่่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง แต่ที่แน่ๆ คือ เสียเวลา หากแย่สุดคือ ผิดเวลานัดการส่งมอบสินค้า 

ในบทความหน้าผมจะมาต่อเรื่อง B/L " Bill of Lading " แล้วพบกันใน ITBS Knowledge บทความหน้านะครับ

 

บทความ : อาจารย์ชินนะปกรณ พ้นภัย

โดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 

 
ITBS Knowledge

Gold vs Bitcoin = Safe Haven?
การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border
การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?
การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย
Download Background ITBS
7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้
เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร
ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า
Logistics Service Provider ทำหน้าที่อะไร ?
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง FCL และ LCL
ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarder
เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI
Multimodal Transport Operator คืออะไร ?
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)
การขนส่งสินค้าอันตราย
อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ article
Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 article
ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก article