ReadyPlanet.com
ITBS Knowledge


Gold vs Bitcoin = Safe Haven?Gold vs Bitcoin = Safe Haven?

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ที่ลากยาวมาหลายปี จนถึงปัจจุบัน  ล่าสุด  กุมภาพันธ์ 2022 ที่เกิดสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างประเทศ รัสเซีย - ยูเครน ทำให้หลายๆ ฝ่ายเกิดความวิตกกังวล ถึงการขยายวงกว้างออกไป จนส่งผลกระทบถึงเรา ง่ายๆ

 

การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Borderการค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border

การค้าผ่านแดน หรือ การปฏิบัติพิธีการผ่านแดน ซึ่ง หมายถึงการที่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยินยอมให้มี การขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเพื่อส่งออกต่อไป ประเทศที่สาม

 

การขนส่งสินค้าทางทะเลการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

 

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร?ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?

การประกอบธุรกิจส่งออกมีสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง  ความพร้อมของผู้ส่งออก สินค้า ตลาด การทำสัญญา การชำระเงิน และพิธีการส่งออก

 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air-freightการขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ

 

7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?

มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้า (Import) จากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อนำมาจำหน่ายหรือใช้เอง

 

พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการขนส่งก็คือ พาเลท เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่วันนี้เรามีเรื่องของพาเลท และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการควรรู้

 

5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย

ในปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือ Port Authority of Thailand (PAT) บริหารจัดการท่าเรือในประเทศไทยทั้งหมด 5 แห่ง

ฺDownload Background ITBSDownload Background ITBS

รวม Background ใช้เรียน ใช้ประชุม ฯลฯ... ITBS จัดให้ใช้ค่ะ Download ไปใช้กันได้เลย

7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้

ผู้ที่ทำการขนส่งสินค้า จะต้องเลือกใช้เรือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าและปริมาณ รวมถึงอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัยและเหมาะสมกับเรือบรรทุกสินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์

 

[Go to top]