ReadyPlanet.com
อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563

อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" icon

ปิดรับสมัคร รอบต่อไปปี 2565

More...
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020 icon

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7 อบรม 18 ธ.ค. 64

**ราคาพิเศษ 2,000.-

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 145 
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 10 
เริ่มอบรม 7 พ.ย. 64
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

หลักสูตรอบรม DGR from IATA รัสมัครวันนี้ - 23 ก.ย. 64


More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 56
อบรมวันที่ 
17-18 ธ.ค. 64

 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

Cross Border Transport and Customs Formality

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" icon

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S) รุ่นที่ 27 : อบรม 12 ธ.ค. 64 - 30 ม.ค. 65 (รวม 84 ช.ม.)

 

More...
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง X3

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร รุ่น 4

อบรม 4-25 ก.ย. 64**วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

More...


หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

More...


หลักสูตร Distribution Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

More...


หลักสูตร Warehouse Management icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร


 

More...


หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

บริการอบรมภายใน In-House Training

More...


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

More...


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2564 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

More...
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?

7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?

มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้า (Import) จากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อนำมาจำหน่ายหรือใช้เอง

 

More...
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?

พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการขนส่งก็คือ พาเลท เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่วันนี้เรามีเรื่องของพาเลท และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการควรรู้

 

More...
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย

5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย

ในปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือ Port Authority of Thailand (PAT) บริหารจัดการท่าเรือในประเทศไทยทั้งหมด 5 แห่ง

More...
ฺDownload Background ITBS

Download Background ITBS

รวม Background ใช้เรียน ใช้ประชุม ฯลฯ... ITBS จัดให้ใช้ค่ะ Download ไปใช้กันได้เลย

More...