ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" icon

ขยายวันเปิดรับสมัครวันนี้ 10 พ.ค. 62

More...


IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

รุ่นที่ 122 เริ่มอบรม 23 เม.ย. -  17 มิ.ย. 62 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.  

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

รุ่นที่ 6 เริ่มอบรม 3 ส.ค. 62  สมัครเรียนได้ตลอดปี 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

รุ่นที่ 47 เริ่มอบรม 26 - 27 เม.ย. 62 

อบรมเวลา  09.00 - 17.00 น.

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

วัน-เวลาอบรม : 

เริ่ม  8 - 29 มิ.ย. 62  

อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

( ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง )

 

More...


หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ icon

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

 หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"    

รุ่นที่ 11  SP(S)#11

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 1,500 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

More...


TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 วัน-เวลาอบรม : อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมวันที่  21 กุมภาพันธ์  - 26 มีนาคม 2562

More...