ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี icon

 สมัครด่วน

วันนี้ - 4 มิถุนายน 2562

More...


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ขยายวันเปิดรับสมัครวันนี้ 10 พ.ค. 62

More...


IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

รุ่นที่ 125 เริ่มอบรม 25 มิ.ย. -  16 ส.ค. 62 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.  

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

รุ่นที่ 6 เริ่มอบรม 3 ส.ค. 62  สมัครเรียนได้ตลอดปี 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

รุ่นที่ 48 เริ่มอบรม 5 - 6 ก.ค. 62 

อบรมเวลา  09.00 - 17.00 น.

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

วัน-เวลาอบรม : 

เริ่ม  8 - 29 มิ.ย. 62  

อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

( ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง )

 

More...


หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ icon

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" icon

 หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"    

รุ่นที่ 12  SP(S)#12

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 1,500 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

More...