เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลก

หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา icon

เปิดรับสมัครเข้าอบรม

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์ม อาลีบาบา

More...


หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตรพิเศษ อบรม สุดยอดผู้จัดการ

More...


หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมหลักสูตรบัญชี
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี


More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 137
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เปิดอบรม 1 ธ.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 14 พ.ย. 63
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

More...


หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

หลักสูตรอบรม DGR from IATA 
**ลงทะเบียนอบรมวันนี้ - 22 ม.ค. สอบเดือน มี.ค.

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 53
อบรมวันที่ 27-28 พ.ย. 2563

 

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" icon

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S)#20 อบรมเสาร์-อาทิตย์
อบรม 6 ก.พ. - 25 เม.ย. 64  (12 วัน)


 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

จัดอบรม Inhouse

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร อบรมปี 2564
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

More...


หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร รอบปี 2564
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

More...


หลักสูตร Distribution Management

เปิดรับสมัคร อบรมในปี 2564

More...


หลักสูตร Warehouse Management

เปิดรับสมัคร อบรมปี 2564


 

More...


หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัคร อบรมในปี 2564
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

More...


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร อบรมในปี 2564

More...


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร อบรมในปี 2564

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

More...