ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

 

More...


IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

รุ่นที่ 125 เริ่มอบรม 25 มิ.ย. -  16 ส.ค. 62 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.  

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

รุ่นที่ 6 เริ่มอบรม 3 ส.ค. 62  สมัครเรียนได้ตลอดปี 

อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

รุ่นที่ 48 เริ่มอบรม 5 - 6 ก.ค. 62 

อบรมเวลา  09.00 - 17.00 น.

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

วัน-เวลาอบรม : 

เริ่ม  3 - 31 ส.ค. 62  

อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

( ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง )

 

More...


หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ icon

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

 หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"    

รุ่นที่ 12  SP(S)#12

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 1,500 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

More...


บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์            Logistics Service Provider

 

More...