ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

 

More...


Incoterms 2020 icon

เปิดรับสมัคร!! เข้าอบรม
Incoterms 2020
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
(รับ 50 ที่นั่ง)

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 131
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี  19 มี.ค. - 15 พ.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

 เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 7
เริ่มอบรม 15 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

More...


Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ลงทะเบียนก่อน 27 ม.ค. 63
เริ่มอบรม 29 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อบรมวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 3
อบรมวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 เม.ย. - 16 พ.ค. 63
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง : รวม 7 วัน

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 15
อบรม 22 ก.พ. - 26 เม.ย. 63
(สอบรอบเดือนพฤษภาคม)
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์   เวลา 08.45 - 17.30 น.

 

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

More...