ReadyPlanet.com
อบรมฟรี!! รุ่นที่ 1/2565

อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2/2565

ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.พ. 2565

 

More...
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 8 อบรม 6 ก.พ. 65

**ราคาพิเศษ 2,000.-

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 147 
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 11 
เริ่มอบรม 5 มี.ค. 65
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น.
  

More...


หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

หลักสูตรอบรม DGR from IATA รัสมัครวันนี้ - 23 ก.ย. 64


More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 57
อบรมวันที่ 
18-19 มี.ค. 65

 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

รุ่นที่ 6 อบรม 19-27 ก.พ. 65

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" icon

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S) รุ่นที่ 28 : อบรม 29 ม.ค.-12 มี.ค. 65 (รวม 84 ช.ม.)

 

More...
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง X3

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

รุ่นที่ 4 อบรม 5-27 ก.พ. 65

More...


หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

More...


หลักสูตร Distribution Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

More...


หลักสูตร Warehouse Management icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร


 

More...


หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

บริการอบรมภายใน In-House Training

More...


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

อบรม 29-30 ม.ค. 65

More...


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง

บริการอบรมภายในองค์กร

 

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2564 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

More...
การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air-freight

การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ

 

More...
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?

7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?

มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้า (Import) จากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อนำมาจำหน่ายหรือใช้เอง

 

More...
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?

พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการขนส่งก็คือ พาเลท เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่วันนี้เรามีเรื่องของพาเลท และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการควรรู้

 

More...
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย

5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย

ในปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือ Port Authority of Thailand (PAT) บริหารจัดการท่าเรือในประเทศไทยทั้งหมด 5 แห่ง

More...